22-342

יד בן-צבי הינו מוסד מחקר, תרבות וחינוך האמון על שלושה נושאים מרכזיים: חקר תולדות ארץ ישראל, חקר ירושלים,וחקר קהילות ישראל במזרח. הפועל על-פי חוק מיוחד של הכנסת משנת 1969, ונושא את שמו של נשיאה השני של מדינת ישראל.
 

בבית הנשיא בן-צבי בשכונת רחביה בירושלים נמצאים שני מכוני המחקר של ה'יד': מכון בן-צבי- העוסק בחקר קהילות ישראל במזרח והמכון לחקר ארץ ישראל וישובה, העוסק בחקר ארץ ישראל לתולדותיה. לצידם פועלים ספרייה, הוצאת ספרים וכתבי העת קתדרה,פעמים ועת-מול. ב'יד' פועלים שני גופי הדרכה וחינוך:בית הספר ללימודי ירושלים, המתמחה בלימודי תולדות ירושלים, שהוקם בעקבות החלטת ממשלה משנת 2007, כדי לתת מענה ממלכתי למרכזיותה וחשיבותה של ירושלים בחברה הישראלית וביהדות התפוצות;המרכז ללימודי ארץ- ישראל, המקיים קורסים, סיורים וכנסים ברחבי הארץ המיועדים לציבור הרחב ולקבוצות ומכשיר מורי דרך.

http://www.ybz.org.il/

 

22-34

מימין: צבי האוזר מזכיר הממשלה, ראש הממשלה בנימין נתניהו,                           משמאל: פרופסור יום טוב עסיס מציג דף מכתר אדם צובא
יגאל ברייטמן יו"ר הוועד המנהל, רותם ידלין, ראובן פינסקי ראש אגף מורשת         בפני ראש הממשלה בנימין נתניהו ושרת החינוך לימור לבנת


התכנית להעצמת תשתיות המורשת הלאומית במשרד ראש הממשלה

המיזם ישראל נגלית לעין מתקיים במסגרת התכנית להעצמת תשתיות המורשת הלאומית במשרד ראש הממשלה. מטרת התכנית, כפי שאושרה בהחלטת הממשלה ב-21 בפברואר 2010 בתל חי, הינה לשקם ולהעצים תשתיות מורשת לאומית, באמצעות השקעה  ממשלתית בשיקום ושימור נכסים מוחשיים ובלתי מוחשיים, המביאים לידי ביטוי את המורשת הלאומית של עם ישראל בארצו.

למידע נוסף