קיימות ארבע אפשרויות לאיתור תמונות ומסמכים באתר: דפדוף, חיפוש במפתח הנושאים, חיפוש פשוט וחיפוש מתקדם.

 

1. דפדוף באתר

 דפדוף באתר מאפשר עיון באלבומי 'ישראל נגלית לעין' ומספק תמונה כללית לגבי תוכנם ולגבי מבנה האתר. האלבומים באתר מסודרים בצורה היררכית על פי הרמות הבאות :

מאגרים (מרכזי תיעוד) ← אלבומים (אוספים) ←תמונות ומסמכים

 

דפדוף באתר אפשרי בכמה אופנים:

על פי היישובים (מרכזי התיעוד) השותפים במיזם: ארכיון יד בן-צבי, ירוחם, קריית שמונה וכדומה - אלו מלווים את כל דפי האתר בחלקו הימני העליון. ניתן לגלול מטה (בעזרת החץ) ולראות יישובים נוספים.

כניסה לאחד היישובים תפתח רשימת אלבומים (אוספים) שתועדו במרכז/י התיעוד ביישוב.

 

בתוך כל אלבום (אוסף) - לחיצה על שם האלבום או על התמונה המייצגת שלו פותחת דף ובו תמונות ממוזערות השייכות לאלבום זה. ניתן לדפדף בין דפי האלבום ותמונותיו. ראו גם הסעיפים: "עמוד יישוב", "עמוד אלבום" ו-"פריט תמונה".

מתחת לכל פריט תמונה מופיעים המדורים: 'תמונות נוספות מאלבום המשפחה' ו'תמונות נוספות באותו נושא' - המאפשרים דפדוף ושיטוט נוסף באתר.


2. מפתח  הנושאים

ניתן לדפדף גם באמצעות מפתח הנושאים (תגיות) המצוי בצד ימין, מתחת לרשימת היישובים. המפתח מציג את הנושאים השכיחים ביותר בתמונות שקוטלגו. מפתח זה מתעדכן ככל שמתויגים יותר נושאים ויותר תמונות. לחיצה על נושא מסוים מציגה רשימת פריטים (תמונות) נוספים שיש להם נושא זהה.

 

3. חיפוש פשוט

 החיפוש הפשוט מאפשר חיפוש לפי מילה או צירוף מילים  הקיימים בכל מאגרי המידע של 'ישראל נגלית לעין', ללא הפרדה בין מרכזי תיעוד ואלבומים.

הערך לחיפוש יכול להיות מילה או צירוף מילים, ניתן לקשר בין המילים על ידי" תנאים בוליאניים":"וגם", "או", "ולא", ו"ליד".

לאופן השימוש בתנאים הבוליאניים ראו סעיף "שימושבתנאיםבוליאניים".

החיפוש הפשוט  מביא בחשבון מוספיות אפשריות בתחילת מילה או בסופה, ומילים החולקות שורש ובניין זהים עם הערך לחיפוש (החיפוש הפשוט זהה לסוג החיפוש לפי: 'גזע מילוני' - ראו הרחבה בסעיף"חיפוש מתקדם" - "שימוש בפונקציות לשוניות").

 

4. חיפוש מתקדם

בחיפוש המתקדם ניתן לבצע חיפושים מורכבים המאפשרים חיתוכים לפי שדות שונים .

לחיצה על לחצן 'חיפוש מתקדם' משמאל ללחצן 'חיפוש' (בראש האתר) תפתח חלון "חיפוש מתקדם".

ניתן להכניס ערכי חיפוש בכתיבה חופשית או בבחירה מרשימת ערכים הנפתחת בלחיצה על כפתור. הערך לחיפוש יכול להיות מילה או צירוף מילים, ניתן לקשר בין המילים על ידי"תנאים בוליאניים": "וגם", "או", "ולא", ו"ליד".

לאופן השימוש בתנאים הבוליאניים ראו סעיף "שימוש בתנאים בוליאניים".

בחלק מן השדות ניתנו דוגמאות והסבר לשימוש בשדה. הסבר נוסף בלחיצה על "סימן שאלה" המופיע בצדו השמאלי של השדה.

 

שימוש בתנאים בוליאניים

בכל חיפוש ניתן להשתמש בתנאים הבוליאניים (וגם , או , ולא , ליד) כדי לבנות שאילתה מורכבת:

כהן וגם חיים- ברשימת התוצאות יוצגו כל הפריטים בהם מופיעות המיליםחיים וגם כהן.

כהן או חיים- ברשימת התוצאות יוצגו כל הפריטים בהם מופיעות המילים חיים או כהן או  שתיהן ביחד.

כהן ולא חיים- ברשימת התוצאות יוצגו כל הרשומות בהן מופיעה המילה כהן לא כולל חיים.

כהן ליד חיים- ברשימת התוצאות יוצגו כל הרשומות בהן מופיעים הצירופים "חיים כהן" או "כהן חיים". התנאי שימושי מאוד בחיפוש לפי שמות אנשים.
 

ניתן לבנות שאילתות בוליאניות מורכבות לדוגמה:

חיים או כהן (וגם תל אביב)

חיים וגם כהן (ולא ירושלים)

 

שימוש בפונקציות לשוניות (סוגי חיפוש)

 בחיפוש המתקדם ניתן להשתמש בפונקציות לשוניות בכדי להרחיב או לצמצם את החיפוש:

 

 • מילה- יופיעו פריטים בהם המילה שהוזנה מופיעה בשדה/שדות החיפוש (לדוגמא: חיפוש המילה 'היסטוריה' יעלה הפריטים: 'היסטוריה ישראלית' וגם 'ישראל, היסטוריה')
 • גזע מילוני- מהווה תחליף לשימוש בכוכביות בתחילת מילה או בסופה. יופיעו פריטים בהם המילה שהוזנה חולקת שורש ובניין זהים למילים בשדות החיפוש (לדוגמא: מאוחד ומאוחדים, אך לא: אחיד ומאוחדים - בהם הבניין שונה).
 • כתיב חסר- יופיעו פריטים בהם מושמטות אותיות אהו"י (בכל הצירופים האפשריים) מן הערך לחיפוש. רצוי לכתוב את הערך המבוקש בכתיב מלא.
 • מדויק- זהות מוחלטת בין הערך שהוזן לערך שמחפשים (לדוגמא: חיפוש המילה 'היסטוריה' בשדה נושא - לא יעלה פריטים שנושאם הוא 'היסטוריה יהודית')
 • מתחיל ב- יופיעו פריטים שמתחילים בערך שהוזן (לדוגמא: חיפוש המילה 'היסטוריה' יעלה הפריט: 'היסטוריה ישראלית', אך לא: 'ישראל, היסטוריה')
 • מקורב- יופיעו פריטים בהם קיים הבדל של אות אחת בלבד (בכל מקום שהוא) ממילת החיפוש (לדוגמא: חיפוש המילה 'אחד' יביא גם את 'יחד', 'אבד' ו'אחז')
 • פונטי- יוחלפו אותיות שנשמעות דומה ללא השמטה או תוספת אותיות.

ניתן לבחור את הפונקציה המתאימה מתוך הרשימה הנפתחת. בחירת הפונקציה הלשונית קיימת בחיפוש מתקדם בלבד .

 

הצגת תוצאות החיפוש

בתוצאות החיפוש יוצגו כל הפריטים העונים לתנאי החיפוש.  הפריטים שיוצגו יכללו תמונות ממוזערות, כותרת ותאריך (או טווח התאריכים).

הכותרת או התמונה הממוזערת מהווים קישור לפריט התמונה המכיל פרטים נוספים אודותיה. ראו סעיף "פריט תמונה".

בראש דף תוצאות החיפוש יופיע ציון מספר הפריטים שענו לתנאי החיפוש, מספר התמונות המוצגות בעמוד הנוכחי ומיקומן ביחס לכלל דפי תוצאות החיפוש הרלוונטי.

 

עמוד יישוב

בעמוד היישוב יופיע סמל היישוב ולצידו הסבר קצר על תולדות היישוב ופעילות מרכז התיעוד היישובי של 'ישראל נגלית לעין'.

בעמוד יוצגו תמונות נבחרות מתוך האלבומים הקיימים במרכז התיעוד והרחבות 'אודות המרכז', 'צוות המרכז', ודרכים ליצירת קשר ולהצטרפות למיזם; וכן קישורים לאתרים רלוונטיים נוספים.

חלקו התחתון של העמוד מוקדש להצגת תמונה נבחרת מכל אלבום במרכז התיעוד. לחיצה על התמונה או על שם האלבום תאפשר מעבר ל'עמוד האלבום' עצמו.

 

עמוד אלבום

עמוד זה מהווה שער כניסה לאלבום עצמו ומכיל מידע כללי אודותיו ואפשרות דפדוף בתמונותיו.

חלקו העליון של העמוד כולל תמונה מייצגת מתוך האלבום, שם האלבום (בעברית ובלעז) סיפור המשפחה (ו/או תולדות האלבום), מספר (קוד) האלבום, וקישור ליישוב אליו הוא שייך.

להמשך סיפור המשפחה יש ללחוץ על לחץ 'המשך'.

לעיתים יופיעו גם קישורים לסרטונים ולמסמכים קשורים.

חלקו התחתון של העמוד מוקדש להצגת תמונות האלבום. לחיצה על התמונה או על כותרתה תאפשר מעבר ל'פריט תמונה' בודדת.

בראש חלק זה יופיע ציון מספר הפריטים הקיימים באלבום, מספר התמונות המוצגות בעמוד הנוכחי ומיקומן ביחס לכלל דפי האלבום.

 

פריט תמונה

 פריט תמונה מהווה תיאור מפורט של המידע על כל תמונה או מסמך:

 • כותרת- עיקר התוכן של התמונה.
 • כותרת לועזית- תרגום מורחב המתייחס לכותרת, לתיאור ולהערות כמכלול.
 • תיאור- פירוט של הכותרת ושל נושאים מרכזיים המיוצגים בתמונה.
 • הערות- פירוט והסבר נלווים לנושאים הקשורים בתמונה, אך אינם בהכרח נראים בה.
 • תאריך- התאריך בה צולמה התמונה.
 • יוצר/צלם- אם ידוע.
 • מקור התמונה- באם הוא אחר מבעלי האלבום (לדוגמא: מארכיון ציבורי, מקרוב משפחה רחוק ועוד).
 • מקום- המקום או הכתובת בו/בה צולמה התמונה.
 • אלבום- האלבום או האוסף אליו שייכת התמונה.
 • קוד התמונה- כפי שהוא מופיע במאגר הנתונים של 'ישראל נגלית לעין' - לצורך חיפוש, אזכור, או הזמנה.
 • נושאים- תגיות, מילות מפתח. מטרתם להבהיר ולהבליט את הנושאים המרכזיים
 • המופיעים בתמונה. הנושאים ערוכים לפי כללי כתיב חסר .
 • קישורים- לאתרי אינטרנט או לדפי מידע ולקבצים דיגיטליים נוספים הקשורים בפריט התמונה המסויים.

שימו לב : רשומות תוכן ארוכות (תיאור, הערות, קישורים) יש לפתוח על ידי לחיצה על קישור או חץ 'המשך'.

 

כל פריט תמונה מאפשר לשתף ב-Facebook, להוסיף עליו מידע, לשלוח למרכז התיעוד הרלוונטי, לשלוח לחבר בדואר אלקטרוני, להזמינו ממרכז התיעוד ולהדפיסו. זאת באמצעות לחצנים המצויים משמאל לתמונה עצמה או מתחתיה.

 

ניתן להיכנס לפריט התמונה מתוך רשימת תוצאות החיפוש על ידי לחיצה על שם הפריט או על התמונה עצמה. או על ידי דפדוף: יישוב > אלבום > תמונה.

ניתן לדפדף בין תמונות מאותו אלבום, באותו נושא, או מאותה תוצאת חיפוש באמצעות הלחצנים 'לתמונה הקודמת' 'לתמונה הבאה' הנראים מתחת לתמונה.

 

הקבצים באתר נמצאים ברזולוציה נמוכה (dpi 72) המאפשרת להעלות אותם מהר יחסית. ניתן להגדילם על ידי לחיצה על התמונה עצמה. על כל המסמכים והתצלומים הדיגיטליים מוטבעים סימני מים. הקבצים קיימים בפורמט Jpeg לתצלומים ו-PDF למסמכים.