שר הביטחון משה דיין בביקור בקו לריתוך פצצות אוויר בתעש מעלות

שר הביטחון משה דיין בביקור בקו לריתוך פצצות אוויר בתעש מעלות
שר הביטחון משה דיין בביקור בקו לריתוך פצצות אוויר בתעש מעלות
תאריך: 1969 | קוד תמונה: IMI.0007.006
Facebook Share
הוסף פרטי תמונה
תאריך: 1969
יוצר / צלם: לא ידוע
מקור: לא ידוע
מקום: תעש מעלות
אלבום: תעש מעלות
יישוב: תעש מערכות
קוד תמונה: IMI.0007.006
תיאור התמונה:
שני מימין אליעזר הרגיל - מנהל מפעל תעש מעלות, פרץ מיכאל - מנהל קו הייצור, משה דיין - שר הביטחון, אורי בר - סגן מנהל תעש מעלות.
נושאים
שימוש וזכויות:

תמונה זו מוגנת על-ידי חוק זכויות יוצרים ואין לעשות בה שימוש אלא לפי תנאי השימוש

תמונות נוספות מאלבום המשפחה