תעש מערכות

תעש מערכות, בשמה הקודם - התעשייה הצבאית לישראל, הוקמה בשנת 1933, והייתה יצרן הנשק הראשון והבלעדי של כוחות ההגנה. טרם קום המדינה, פתחו ויצרו עובדי התעשייה הצבאית, לכוחות ההגנה היהודיים, מיליוני כדורים ותתי מקלעים במכונות ייצור שהוברחו למפעלי החברה בתחכום רב. 

סיפור דרכה של התעש שזור בספר דברי הימים של מדינת ישראל.      

"מסופקני אם היה ביישוב מפעל גבורה יותר גדול, מפעל הכרוך בסכנת נפשות מתמידה, כמפעל הצנוע והמוסתר של תעש, ואיני יודע מה היה גדול ממה: צניעות העושים או גבורתם"

דוד בן גוריון, 1953

תעש מערכות, הצטרפה למיזם ישראל נגלית לעין, במטרה לתעד את ההיסטוריה העשירה והייחודית של החברה, חטיבותיה, מפעליה, מערכות הנשק שפותחו בה, וכן את עובדיה ומנהליה, בעבר ובהווה.