תל-אביב-יפו

לקראת אירועי שנת המאה לתל-אביב-יפו יזמה יד בן-צבי את מפעל "העיר הנגלית לעין" בשיתוף עיריית תל-אביב-יפו, אגף קהילה נוער וספורט ומִנהלת שנת ה-100. המיזם התקיים בשנים 2008-2009 וכלל פעולה רחבת היקף לאיתור, לתיעוד ולגיבוי בסריקה של תמונות מאלבומי משפחות תל אביביות ויפואיות בעבר ובהווה. הפעולה הקהילתית לתיעוד המורשת החזותית של העיר תל-אביב-יפו ולהצלתה, נעשתה בעשרה מרכזים קהילתיים. את פעולת התיעוד, שכללה איתור אלבומים פרטיים, תיעוד וסריקה, ביצעו תושבים מתנדבים שהוכשרו בקורס תיעוד ופעלו בקרב הקהילה. מבחר מתוצרי המיזם הוצג במרכזים הקהילתיים ובחוצות העיר. בתום שנת ה-100 ממשיך מפעל התיעוד במסגרת בית העיר. התמונות משמשות לתערוכות, למחקרים ולפרסומים ויהיו נכס לדורות הבאים.