שדרות

מיזם 'ישראל הנגלית לעין' בשדרות מציג את אלבומי התושבים מימיה הראשונים של מעברת גבים שדרות ועד העת האחרונה שבה הייתה שדרות לעיר ספר. במיזם שותפים מתנדבים מהקהילה ומחוצה לה והשנה נטלו חלק בפרויקט גם חניכי מכינת נחשון. חניכי ישיבת ההסדר של שדרות עברו לאחרונה הכשרה מיוחדת והם עתידים להשתלב בעבודת התיעוד כחלק ממעורבותם בקהילה. הפרויקט בשדרות יציג בקרוב תערוכת חוצות ותערוכת צילומים מתקופת ייסודה והקמתה של העיר.