קרית שמונה

מיזם 'קריית שמונה נגלית לעין' מתעד את הימים הראשונים של היישוב כפי שהם משתקפים באלבומי המשפחות אך גם את הווי החיים ותרבות הקהילות בארצות המוצא של התושבים. התיעוד מתחיל בשנות החמישים, תקופת הצנע והמחסור במעברה אך המאגר ממשיך לאסוף ולצבור חומרים המספרים את סיפורם של קריית שמונה ושל תושביה עד היום.