מועצה אזורית לב השרון

המועצה האזורית לב השרון נמצאת במרכז השרון ומכאן מקור שמה. המועצה הוקמה בשנת 1984 מאיחוד המועצות האזוריות הדר השרון והשרון הצפוני אשר נוסדו בתחילת שנות ה-50. המועצה חגגה לאחרונה 30 שנים לאיחוד הרשויות, אולם עד היום אין בה ארכיון היסטורי שישמר את המורשת המפוארת ואת ההתיישבות החקלאית שהחלה ברוב המושבים כבר בשנות ה-30 של המאה הקודמת.

מרכז התיעוד החדש שמוקם במסגרת המיזם הציב לו מטרה לתעד את תושבי המועצה ולאסוף חומרים היסטוריים ייחודיים להתיישבות החקלאית הנמצאים עדיין ברשות התושבים, כל זאת כפרויקט קהילתי המחבר בין התושבים במושבים השונים לדורותיהם.