יצחק בן צבי ובנו עמרם בביקור אצל השומרונים בשכם

יצחק בן צבי ובנו עמרם בביקור אצל השומרונים בשכם
יצחק בן צבי ובנו עמרם בביקור אצל השומרונים בשכם
תאריך: 1934 | קוד תמונה: YBZ.0113.046
Facebook Share
הוסף פרטי תמונה
תאריך: 1934
יוצר / צלם: לא ידוע
מקור: לא ידוע
אלבום: סיורי יצחק בן צבי ורחל ינאית בארץ ישראל ושכנותיה
יישוב: יד בן צבי
קוד תמונה: YBZ.0113.046
תיאור התמונה:
מימין לשמאל- (?), פלדמן, הכהן עמרם, יצחק בן צבי, עמרם בן צבי
Description:
Right to left: (?), Feldman, Izhak Avi Amram (the son of Shlomo) High Priest of the Samaritans from 1917 to 1932, Izhak Ben-Zvi and his son Amram, on a visit with the Samaritans in Shechem (Nablus).
נושאים
שימוש וזכויות:

תמונה זו מוגנת על-ידי חוק זכויות יוצרים ואין לעשות בה שימוש אלא לפי תנאי השימוש

תמונות נוספות מאלבום המשפחה