הכהן הגדול השומרוני משכם

הכהן הגדול השומרוני משכם
הכהן הגדול השומרוני משכם
תאריך: 1917 - 1932 | קוד תמונה: YBZ.0113.017
Facebook Share
הוסף פרטי תמונה
תאריך: 1917 - 1932
יוצר / צלם: לא ידוע
מקור: לא ידוע
אלבום: סיורי יצחק בן צבי ורחל ינאית בארץ ישראל ושכנותיה
יישוב: יד בן צבי
קוד תמונה: YBZ.0113.017
תיאור התמונה:
תמונת פרופיל של הכהן הגדול
Description:
A profile portrait of the Samaritan Hight Priest from Shechem (Nablus), probably Izhak Avi Amram the son of Shlomo, who served as the High Priest of the Samaritans from 1917 to 1932 (after his cousin Ya'akov).
נושאים
הערות:
בסבירות גבוהה הינו יצחק בן עמרם שהיה כהן גדול בין 1917-1932

שימוש וזכויות:

תמונה זו מוגנת על-ידי חוק זכויות יוצרים ואין לעשות בה שימוש אלא לפי תנאי השימוש

תמונות נוספות מאלבום המשפחה