שתי כתובות בכתב שומרוני בטיט בקיר בית

שתי כתובות בכתב שומרוני בטיט בקיר בית
שתי כתובות בכתב שומרוני בטיט בקיר בית
תאריך: לא ידוע | קוד תמונה: YBZ.0113.010
Facebook Share
הוסף פרטי תמונה
תאריך: לא ידוע
יוצר / צלם: לא ידוע
מקור: לא ידוע
אלבום: סיורי יצחק בן צבי ורחל ינאית בארץ ישראל ושכנותיה
יישוב: יד בן צבי
קוד תמונה: YBZ.0113.010
תיאור התמונה:
הכתובות על גבי בליטות טיט על קיר הבית
Description:
Samaritan writings on protusions in the mud on the wall of a home, possibly talismans (good luck charms).
נושאים
הערות:
צולם במהלך ביקור בן צבי אצל השומרונים בשכם, יתכן ומדובר בקמעות

שימוש וזכויות:

תמונה זו מוגנת על-ידי חוק זכויות יוצרים ואין לעשות בה שימוש אלא לפי תנאי השימוש

תמונות נוספות מאלבום המשפחה