יצחק ורחל בן צבי בביקור בשכם

יצחק ורחל בן צבי בביקור בשכם
יצחק ורחל בן צבי בביקור בשכם
תאריך: 1930 - 1936 | קוד תמונה: YBZ.0113.009
Facebook Share
הוסף פרטי תמונה
תאריך: 1930 - 1936
יוצר / צלם: לא ידוע
מקור: לא ידוע
אלבום: סיורי יצחק בן צבי ורחל ינאית בארץ ישראל ושכנותיה
יישוב: יד בן צבי
קוד תמונה: YBZ.0113.009
תיאור התמונה:
מימין לשמאל- רחל ינאית, יצחק בן צבי, שני שומרונים ואדם לא מזוהה
Description:
Right to left: Rahel Yanait Ben-Zvi and her husband Izhak Ben-Zvi, with two Samaritans in traditional dress and a man in a suit between them, sitting on a stone ledge near Shechem (Nablus).
נושאים
הערות:
הערכה כי הביקור נערך במהלך שנות השלושים

שימוש וזכויות:

תמונה זו מוגנת על-ידי חוק זכויות יוצרים ואין לעשות בה שימוש אלא לפי תנאי השימוש

תמונות נוספות מאלבום המשפחה