יצחק בן צבי ובנו עמרם בביקור אצל השומרונים בשכם

יצחק בן צבי ובנו עמרם בביקור אצל השומרונים בשכם
יצחק בן צבי ובנו עמרם בביקור אצל השומרונים בשכם
תאריך: 1932 | קוד תמונה: YBZ.0113.003
Facebook Share
הוסף פרטי תמונה
תאריך: 1932
יוצר / צלם: צבי אורושקס אורון, הבנין …
מקור: לא ידוע
אלבום: סיורי יצחק בן צבי ורחל ינאית בארץ ישראל ושכנותיה
יישוב: יד בן צבי
קוד תמונה: YBZ.0113.003
תיאור התמונה:
משמאל לימין-(?), עמרם בן צבי, יצחק בן צבי, הכהן יעקב בן עוזי, לאה בראון
Description:
Left to right: ?, Amram Ben-Zvi, his father Izhak Ben-Zvi, Samaritan priest Ya'akov Ben-Uzi, Leah Brown and three unknown, during a visit of Izhak Ben-Zvi and his son Amram to the Samaritan community in Shechem (Nablus).
נושאים
שימוש וזכויות:

תמונה זו מוגנת על-ידי חוק זכויות יוצרים ואין לעשות בה שימוש אלא לפי תנאי השימוש

תמונות נוספות מאלבום המשפחה