אלבום יצחק בן צבי ורחל ינאית

Izhak Ben-Zvi and Rachel Yanait Album

סיורי יצחק בן צבי ורחל ינאית בארץ ישראל ושכנותיה
רחל ינאית ויצחק בן צבי בחורבות חלוצה שבנגב

שליחה לחבר/ה
הדפסה
סיפור המשפחה:
סיורים בארץ ישראל ובמזרח התיכון מתוך ארכיון רחל ינאית ויצחק בן צבי אוסף זה מצטרף לפן המחקרי בחייו של יצחק בן צבי. במהלך סיוריו הרבים בא…
יד בן צבי
קוד אלבום: YBZ.0113